Prečo je enegeticka certifikacia doležitá

Energetická certifikácia budov https://www.certifikaciabudovy.sk/energeticky-certifikat/ je proces, ktorý poskytuje informácie o energetickej efektivite budovy a jej spotrebe energie. Cieľom certifikácie je poskytnúť informácie o energetickej náročnosti budovy pre jej obyvateľov a potenciálnych kupcov alebo nájomcov. Energetická certifikácia budov je proces, ktorý poskytuje informácie o energetickej efektivite budovy a jej spotrebe energie. Cieľom certifikácie je poskytnúť informácie o energetickej náročnosti budovy pre jej obyvateľov a potenciálnych kupcov alebo nájomcov.

energia

Certifikácia tiež pomáha pri rozhodovaní o opatreniach na zlepšenie energetickej efektivity budovy a môže byť požadovaná pri predaji alebo prenájme akejkoľvek budovy. Existuje niekoľko rôznych systémov certifikácie budov, medzi ktoré patria napríklad LEED, BREEAM a PASSIVHAUS. Každý systém má svoje vlastné kritériá a metodiky pre hodnotenie energetickej efektivity budovy. Napríklad systém LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) hodnotí budovy na základe ich environmentálnej dostupnosti, efektivity využívania energie a vody, kvality vnútorného prostredia a recyklácie odpadu. Energetická certifikácia zahŕňa niekoľko krokov, ako napríklad vytvorenie energetického auditu budovy, ktorý zahŕňa posúdenie spotreby energie a tepelnej straty budovy.

energia

Audit tiež zahŕňa posúdenie existujúcich zdrojov energie, ako napríklad kotolne, klimatizácie a osvetlenia. Na základe týchto informácií sa navrhujú opatrenia na zlepšenie energetickej efektivity budovy, ako napríklad izolácia strechy alebo zmena osvetlenia na úsporné LED žiarovky. Jedným z hlavných benefitov energetického certifikácie budov je, že poskytuje jasný a jednoduchý spôsob, ako posúdiť energetickej efektivitu budovy. To uľahčuje rozhodovanie pre potenciálnych kupcov alebo nájomcov o kúpe alebo prenájme budovy. Certifikácia tiež pomáha pri rozhodovaní o opatreniach na zlepšenie energetickej efektivity budovy.