Od mamuta k faktúre

Čo má spoločné mamut s faktúrou ? Viac, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Mamut a fakúra… Ale poďme pekne po poriadku. Stalo sa to v jednom z kmeňov druhu Homo Sapiens pred pár desiatkmi tisíc rokov, v období doby kamennej. Partia lovcov z nášho kmeňa zahnala mamuta do úzkej rokliny. Ušetrime sa opisu krvavého divadla, ktoré nasledovalo, dôležité je spomenúť dvoch aktérov.

Lov mamuta

Kruela s veľkou kamennou sekerou a kmeňového náčelníka, ktorý bol zároveň vodcom loveckej skupiny. Náčelník bol bystrý jedinec, zrejme aj preto bol náčelníkom. Všimol si, že v rozhodujúcej chvíli Kruel svojou sekerou rýchlo a celkom ľahko rozťal mamutovi lebku. Ukončil tak životnú púť veľkého zvera a zabezpečil nadlho potravu pre pokračovanie životnej púte svojho kmeňa. Náčelníkov bystrý pračlovečí mozog zaregistroval, že Kruel je takmer vždy najlepším ukončovateľom životov zvieracej koristi napriek tomu, že svojou silou ani vzrastom medzi súkmeňovcami nijako nevyniká. Tajomstvo teda musí byť v jeho sekere. Dôležité je ešte pripomenúť, že sekeru si v tých časoch vyrábal každý lovec sám. „Heuréka“, zrúkol náčelník a… skráťme to, Kruel sa stal výlučným výrobcom sekier celej skupiny. Potravu jemu a jeho rodine odvtedy zabezpečovali ostatní lovci. Zrodila sa deľba práce, špecializácia…

Faktúry evidencia

Poučenie ? Milý čitateľ týchto riadkov, lovec v podnikateľskej džungli 21. storočia, netráp sa s výrobou sekier a iných podnikateľských zbraní ! Klikni na: O nás ezmluva a vyber si zo širokej ponuky nášho „loveckého“ arzenálu. Múdrym náčelníkom objavený princíp špecializácie funguje stále rovnako. Sústreď sa na to, čo ti ide najlepšie, na tvoju podnikateľskú činnosť. Zbrane za neveľký podiel na svojej „koristi“ nechaj na nás. Vyzbrojíme ťa na akúkoľvek fázu podnikania, t.j. založenie, priebeh i likvidáciu firmy, poskytneme ti virtuálne sídlo, povedieme rôzne typy účtovníctva, vystavíme doklady, napíšeme zmluvy, pomôžeme s inkasom pohľadávok, zabezpečíme kontakt so správcom daní, poradíme právne, ekonomicky, podnikateľsky… Podrobné informácie a podmienky deľby práce s nami sú dostupné na O nás Ezmluva. Aby tvoj príbeh bol rovnako úspešný, ako Kruelov.